animate Bangkok Member Card

สิทธิประโยชน์

 • สถานะของสมาชิกตลอดชีพ สมัครเพียงครั้งเดียว
 • เมื่อซื้อสินค้าในร้านครบ 50 บาท จะได้รับแต้มสะสม 1 แต้ม แต้มสามามรถนำมาใช้แลกของรางวัลที่กำหนดไว้ได้
 • การแลกของรางวัลต้องแสดงบัตรและหลักฐานการเป็นเจ้าของบัตรทุกครั้ง
 • รับส่วนลดตามที่บริษัทกำหนด
 • รับส่วนลด 5% เมื่อซื้อสินค้าในหมวดต่อไปนี้ : คาแร็คเตอร์กู๊ดส์ CD DVD ทั้งของญี่ปุ่นและไทย นิตยสารญี่ปุ่น
 • รับส่วนลด 10% เมื่อซื้อสินค้าในหมวดต่อไปนี้ : สิ่งพิมพ์ทั้งของญี่ปุ่นและไทย (ไม่รวมนิตยสาร)
  *อาจมีการเปลี่ยนแปลงส่วนลดโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขการสะสมแต้ม

 • ขั้นตอนการสะสมแต้ม
  • เมื่อซื้อสินค้าในร้านค้าของทางบริษัท(จะกล่าวถึงต่อไปว่าร้านค้า) และแสดงบัตรอะนิเมทการ์ด หรือแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนด
  • *สินค้าบางส่วนไม่ร่วมรายการ
 • เกณฑ์การสะสมแต้ม
  • ได้รับ 1 แต้มเมื่อซื้อสินค้าครบ 50 บาท
 • เวลาที่จะได้รับแต้ม
  • เมื่อชำระค่าสินค้า

เงื่อนไขการใช้แต้มอะนิเมทพ้อยท์

 • ช่วงเวลาที่สามารถใช้แต้มได้
  • ทุกวันทำการ
 • การตรวจสอบแต้มที่ใช้
  • เมื่อซื้อสินค้า(แต้มคงเหลือแสดงท้ายใบเสร็จ) หรือ เมื่อมีการแลกแต้มเป็นของสมนาคุณตามที่ทางบริษัทได้กำหนดไว้

FAQ

Q: animate Bangkok Member card คืออะไร?
A: เป็นบัตรแสดงความจำนงการเป็นสมาชิกร้าน animate Bangkok ผู้สมัครสมาชิกจะได้รับ 1 บัตร ต่อ 1 ท่าน และบัตรเป็นแบบตลอดชีพ

Q : บัตรสมาชิก animate Bangkok Member Card สามารถใช้ทำอะไรได้บ้าง ?
A : 1. ใช้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้า

 • สินค้าประเภทหนังสือ จะได้รับส่วนลด 10%
 • สินค้าประเภท Goods, Figure, นิตยสาร จะได้รับส่วนลด 5%
 • *สินค้าประเภท Gachapon และสินค้าพิเศษบางรายการที่ทางร้านกำหนด ไม่เข้าร่วมสิทธิประโยชน์บัตรสมาชิก

2. ใช้สะสมแต้มจากการซื้อสินค้า เมื่อซื้อสินค้าครบทุก 50 บาท (หลังหักส่วนลด) จะได้แต้มสะสม 1 แต้ม แต้มสะสมภายในบัตรสามารถใช้แลกของแลกแต้ม หรือสิทธิพิเศษต่าง ๆ ได้ โดยแต้มสะสมจะมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ซื้อสินค้าครั้งล่าสุด

Q : ต้องเตรียมหลักฐานอะไรในการสมัครทำบัตรสมาชิกบ้าง?
A : บัตรประชาชนของลูกค้าที่ต้องการสมัครสมาชิก และกรอกแบบฟอร์มสมัครสมาชิกส่งให้พนักงานที่ร้านเพื่อลงข้อมูล

Q : เมื่อสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ว สามารถใช้สิทธิประโยชน์จากบัตรได้เลยหรือไม่?
A : สามารถใช้ได้เลย

Q : หากไม่ได้นำบัตรสมาชิกมาตอนชำระค่าสินค้า สามารถใช้สิทธิประโยชน์ของบัตรได้หรือไม่?
A : ลูกค้าสามารถแจ้งชื่อลูกค้าหรือเบอร์โทรศัพท์กับพนักงานที่แคชเชียร์ได้เลย

Q : เมื่อทำบัตรสมาชิกสูญหายสามารถทำใหม่ได้หรือไม่? แต้มสะสมจะหายไปหรือไม่?
A : กรณีที่ลูกค้าทำบัตรสูญหาย กรุณาติดต่อพนักงานโดยยื่นบัตรประชาชนที่ตรงกับข้อมูลเดิม เพื่อออกบัตรใหม่โดยชำระค่าบัตรและค่าดำเนินการถ่ายโอนข้อมูล 50 บาท ทางร้านจะทำการถ่ายโอนข้อมูลสมาชิกและแต้มสะสมไปยังบัตรใหม่

Q : สำหรับบัตรสมาชิกของร้าน animate จากญี่ปุ่น สามารถใช้สะสมแต้มในร้าน animate Bangkok ได้หรือไม่?
A : บัตรสมาชิกของญี่ปุ่นไม่สามารถใช้กับสาขากรุงเทพได้

สมัครสมาชิกได้ที่ร้าน animate Bangkok ทุกวันทำการ

 

Download Member Registration Form