BL Fair 2020

หมายเหตุ*
*สินค้าจองไม่ร่วมรายการแฟร์
*ลูกค้าจะต้องระบุกรุ๊ปของ Postcard ที่ต้องการสุ่มและชื่อของนักเขียนที่ต้องการลุ้นชิกิชิมาในช่องโน้ต มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์(สามารถระบุได้ว่าต้องการสุ่มแต่ละกรุ๊ปกี่ใบ)
ตัวอย่าง เมื่อซื้อสินค้าครบ 500 บาท (ไม่รวมสินค้าจอง) สามารถระบุมาได้ตามตัวอย่างด้านล่าง

“เลือกรับ กรุ๊ปA 1 ใบ กรุ๊ปB 2 ใบ และกรุ๊ปC 2 ใบ
รับสิทธิ์ชิงโชคของ Meguru Hinohara”

*ผู้โชคดีจะต้องชำระค่าบริการจัดส่งเพิ่มเติม ทางร้านจะทำการติดต่อผู้โชคดีไปทางอีเมล เพื่อยืนยันที่อยู่จัดส่งของรางวัลและแจ้งค่าบริการจัดส่งของรางวัล
*หากไม่ชำระค่าบริการจัดส่งของรางวัลภายใน 31 มกราคม 2021 จะถือว่าสละสิทธิ์ในการรับ