Custom Orders [Japanese/Thai Comics, Magazine, Artbook]

รายละเอียดสำหรับการสั่งหนังสือ

**ทางร้านจะทำการติดต่อกลับเพื่อแจ้งผลการสั่ง หรือส่งลิงค์สำหรับทำการสั่งทางอีเมลเท่านั้น (อีเมลแจ้งมีโอกาสอยู่ในกล่อง Junk หรือ Spam)
หากลูกค้าไม่ทำการสั่งซื้อสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ รายการสั่งซื้อจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ**

กรุณาระบุข้อมูลตามด้านล่างนี้ในฟอร์มเพื่อทำรายการสั่ง

• สำหรับสั่งหนังสือภาษาญี่ปุ่น
“ชื่อหนังสือ”
“ISBN หรือ บาร์โค้ดหนังสือ (รหัสตัวเลข 13 ตัว)”
“จำนวนสั่ง”

• สำหรับสั่งหนังสือภาษาไทย
“ชื่อหนังสือ”
“สำนักพิมพ์”
“จำนวนสั่ง”

เงื่อนไขในการสั่งหนังสือ
1. การสั่งหนังสือทางระบบนี้ จะยังไม่สามารถยืนยันได้ว่า สามารถสั่งสินค้าได้
2. ใช้เวลาดำเนินการประมาณ 1-3 สัปดาห์เป็นต้นไป สำหรับการตรวจสอบและแจ้งผลการสั่งซื้อ (นับจากวันที่ทำรายการสั่ง หรือวันวางจำหน่าย)
3. ในกรณีที่สามารถสั่งสินค้าได้ ทางร้านค้าจะทำการส่งหน้าสินค้าสำหรับทำการชำระเงินไปยังอีเมลที่ระบุไว้ขณะที่ทำการสั่งเมื่อสินค้าอยู่ในสถานะพร้อมส่ง
4. เมื่อทำรายการสั่งหนังสือแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกรายการสั่งจองในภายหลังได้

*ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ไม่รับสั่งสินค้าจากผู้ที่ยกเลิกหรือไม่สั่งซื้อสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด*
    กรุณารออีเมล์ตอบกลับจากทางทีมงานสำหรับความคืบหน้าและสถานะของสินค้า