Custom Orders [CD/DVD/Blu-ray]

รายละเอียดสำหรับการสั่ง CD/DVD/Blu-ray

**ทางร้านจะทำการติดต่อกลับเพื่อแจ้งผลการสั่ง หรือส่งลิงค์สำหรับทำการสั่งทางอีเมลเท่านั้น (อีเมลแจ้งมีโอกาสอยู่ในกล่อง Junk หรือ Spam)
หากลูกค้าไม่ทำการสั่งซื้อสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ รายการสั่งซื้อจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ**

กรุณาระบุข้อมูลตามด้านล่างนี้ในฟอร์มเพื่อทำรายการสั่ง

• “JAN Code (รหัสหมายเลข13หลัก)”
• “ชื่อแผ่น CD/DVD/Blu-ray”
**หากแผ่นมีหลายเวอร์ชั่นกรุณาระบุเวอร์ชั่นที่ต้องการสั่ง**
• “จำนวนสั่ง”

เงื่อนไขในการสั่ง CD/DVD/Blu-ray
1. การสั่งสินค้าผ่านระบบนี้ จะยังไม่สามารถยืนยันได้ว่า สามารถสั่งสินค้าได้
2. ใช้เวลาดำเนินการประมาณ 1 สัปดาห์ทำการ สำหรับการตรวจสอบและแจ้งผลการสั่งซื้อ (นับจากวันที่ทำรายการสั่ง)
3. ในกรณีที่สามารถสั่งสินค้าได้ ทางร้านค้าจะทำการส่งลิงค์สำหรับทำการชำระเงินไปยังอีเมลที่ระบุไว้ขณะที่ทำการสั่งเมื่อทราบผลการสั่งซื้อสินค้า
4. เมื่อทำรายการสั่งสินค้าแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกรายการสั่งจองในภายหลังได้

*ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ไม่รับสั่งสินค้าจากผู้ที่ยกเลิกหรือไม่สั่งซื้อสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด*

หมายเหตุ:
– การประเมินราคา: ราคาเยน x 0.46
– สามารถสั่งสินค้าที่วางจำหน่ายแล้ว หรือสั่งล่วงหน้าแบบ Pre-Order (กรณีที่ทางร้านยังไม่เปิด Pre-Order สินค้านั้น ๆ )
– ทางร้านไม่มีบริการสั่งแผ่น Animation/Movies
    กรุณารออีเมล์ตอบกลับจากทางทีมงานสำหรับความคืบหน้าและสถานะของสินค้า