Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัว

           ทางเว็บไซต์ www.animatebkk-online.com ตระหนักถึงความสำคัญในความเป็นส่วนตัว ทางเราเอาใจใส่ต่อความเป็นส่วนตัวของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ทางเราจึงขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายของเว็บไซต์ของบริษัท อะนิเมท เจเอ็มเอ จำกัด เกี่ยวกับการรักษาความลับสำหรับข้อมูลของลูกค้า หรือบุคคลใดที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

ข้อมูลทั่วไป : ทางเว็บไซต์จะจัดเก็บข้อมูลบางประการของผู้เยี่ยมชมโดยอัติโนมัติ ซึ่งอาจรวมถึงวันเวลาที่เข้าใช้เว็บ, หมายเลขไอพีของผู้เยี่ยมชม, ชนิดของบราวเซอร์, ระบบปฏิบัติการ, ประเทศ และ URLอ้างอิง ข้อมูลเหล่านี้อยู่ในรูปที่เหมือนกับข้อมูลสำหรับเว็บอื่นๆ โดยทั่วไป ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้รับการสรุป และเป็นสาธารณะ เพื่อให้ทางเราสามารถที่จะปรับแต่งข้อมูลในเว็บ ตามความเหมาะสมและความต้องการของผู้เยี่ยมชม

การเข้าเยี่ยมชมเว็บ : ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์เพื่อการค้นหาสินค้า และบริการต่างๆ ของบริษัทฯ โดยที่ท่านไม่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านให้แก่ทางเว็บไซต์ เว้นแต่มีการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือจนกว่าท่านจะสมัครลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้กับเรา และได้เข้าสู่ระบบด้วยชื่อบัญชีและรหัสผ่านของท่านเอง

การลงทะเบียน : ข้อมูลที่ได้รับผ่านการลงทะเบียนอย่างสมัครใจในแบบฟอร์มชนิดต่างๆ บนเว็บนั้น ทำให้เราสามารถนำเสนอความช่วยเหลือแก่ผู้เยี่ยมชมของเราได้ และทำให้เราสามารถตอบสนองด้วยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ นอกจากนี้ ข้อมูลเหล่านี้ ยังเป็นตัวช่วยให้เราสามารถปรับปรุงเนื้อหาต่างๆ ในเว็บให้เหมาะกับความต้องการของผู้ใช้บริการ

          แบบฟอร์มบางชนิด จำเป็นที่ผู้ให้ข้อมูลต้องกรอกรายละเอียดส่วนบุคคลเช่น ชื่อ, โทรศัพท์, อีเมล, อายุ และเพศ ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปใช้ในการตอบคำถามและติดต่อสื่อสารเท่านั้น และอาจถูกนำไปใช้ในการส่งข่าวสารจากเราแก่ผู้เยี่ยมชมในกรณีที่จำเป็น

การรวบรวมและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล : ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวลูกค้าของเว็บไซต์ จะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของบริษัทฯ และถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น อันประกอบไปด้วย การเพิ่มประสิทธิภาพให้บริการ และนำไปใช้เพื่อการออกแบบสินค้าหรือบริการต่างๆ และข้อเสนอพิเศษต่างๆ ที่ดีขึ้นกว่าเดิม ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า ข้อมูลของลูกค้าจะไม่ถูกนำไปใช้ เก็บรวบรวม หรือรักษาไว้โดยไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามในกรณีที่บริษัทฯ ต้องการเก็บข้อมูลโดยที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยการขอข้อมูลจากท่านโดยตรง

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล : ไม่ว่าภายใต้สถานการณ์ใดๆ (ยกเว้นในกรณีการพิจารณาคดีตามกฎหมาย) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวลูกค้าของเว็บไซต์จะไม่ถูกนำเสนอหรือขายต่อแก่บุคคลที่สาม ไม่ว่าจะเป็นผู้โฆษณาหรือแหล่งทุนหรืออื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาติ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่องค์กรอื่นใด เว้นแต่ 1. ท่านได้ร้องขอและให้อำนาจแก่เว็บไซต์บริษัทฯ ในการดำเนินการ หรือ 2. ข้อมูลที่ส่งต่อนั้นเป็นไปเพื่อช่วยให้การเริ่มต้นธุรกรรมของท่านสำเร็จลุล่วงลง หรือ 3. การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาต หรือเป็นไปตามที่กฎหมายต้องการ เว็บไซต์ของเราอาจมีการเชื่อมโยงไปสู่เว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งทางเราไม่มีอำนาจใดๆ เหนือวิธีการทำงานของเว็บเหล่านั้น และไม่อาจรับผิดชอบต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์เหล่านั้นได้

การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว :   ทางเว็บไซต์ www.animatebkk-online.com อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้นบริษัท อะนิเมท เจเอ็มเอ จำกัด จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่แวะชม หรือเยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ของบริษัท อะนิเมท เจเอ็มเอ จำกัด